Assesorament familiar i teràpia de parella

Hi ha molts tipus de famílies, i en totes elles pot ser que els afectes i l’amor  estiguin bloquejats en alguns punts.

Quan la família se n’adona de que el problema és del sistema familiar, a causa d’una adquisició i repartiments de rols que fan qua aquesta no funcioni harmoniosament i que l’amor fluiexi amb entrebancs, es pot realitzar una consulta d’assesorament familiar.

En aquest cas es fa la demanda exposant el “problema” i el terapeuta dona pautes per a treballar a casa.

Aquest tipus d’atenció no implica sessions setmanals, sino que depenent del cas es pautarán quinzenal o mensualment.

En aquest tipus d’atenció familiar, el terapeuta pot desplaçar-se i fer les dinàmiques terapèutiques i el pla de treball a la llar familiar.

Quins poden ser els motius de la consulta:

Crits i males maneres en l’entorn familiar

Dificultats amb els límits; exemples:  àpats, hora d’anar a dormir, televisió,  etc.

Dificultats per a gestionar el canvis d’un fill o filla adolescent

Sensació de pérdua d’autoritat per part dels adults

etc.

Quins beneficis obtindreu:

Coneixereu quins rols  esteu jugant a la vostra familia

Posareu consciència en quines coses esteu reproduint de la família d’origen sense adonar-vos

Disminuirá la tensió i els nervis

Canviarà la percepció de la situació cap a l’optimisme

Es reestablirà l’ordre dels afectes i l’amor podrà circular lliurement.


Informació de contacte